آب و فاضلاب

راه حلهای پیچیده اتوماسیون و کنترل برای انواع فرآیندهای آب، آب شیرین کن، پمپاژ آب، آبیاری، تصفیه خانه های صنعتی، آبراهها و حفاظت از سواحل همواره با افزایش انتظارات مصرف کننده رو به رو بوده است. افرادی که در صنعت آب و فاضلاب کار می کنند پیوسته با فشارهایی جهت افزایش کیفیت آب، بهره وری انرژی، حفظ منابع آب و کاهش نشتی منابع آب رو به رو هستند. راه حلهای اتوماسیون ما مبتنی بر یکپارچه سازی داده ها و استفاده از سیستم های کنترل و مانیتورینگ از راه دور نظیر اسکادا در جهت ایجاد سهولت در انجام فرآیند فوق بوده و باعث افزایش کارایی، ایمنی و اثر بخشی بیشتر می گردد.