تابلو برق

ارائه خدمات مهندسی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو های برق فشار ضعیف و متوسط با رعایت استانداردهای مربوطه جهت اجرایی نمودن مدلها و ایده های اتوماسیون صنعتی بر اساس نیاز مشتریان و شرایط پروژه های پیشنهاد شده.