پروژه به روز رسانی سیستم کنترل و ناوبری سه دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی بکرا


توضیحات Project

پروژه به روز رسانی سیستم کنترل و ناوبری سه دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی بکرا

کارفرما سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ شروع 17-07-1394

تاریخ تحویل موقت 14-12-1394