پروژه برنامه نویسی و راه اندازی سافت استارتر 8.5 مگاوات سیستم بک خط تولید اکسیژن پتروشیمی مرجان


توضیحات Project

پروژه برنامه نویسی و راه اندازی سافت استارتر 8.5 مگاوات سیستم بک خط تولید اکسیژن پتروشیمی مرجان

کارفرما : پتروشیمی مرجان

سال 1397 عسلویه