توصیف مدل کنترل V/F و vector و تفاوت و کاربردهای آنها در اینورتر

 (Voltage per Frequency) V/F کنترل اسکالر

ساده ترین مد راه اندازی موتور میباشد که با تغییر ولتاژ و فرکانس سرعت موتور کنترل می شود؛ در این مد، ولتاژ و فرکانس با یک شیب ثابت به حداکثر مورد نیاز میرسند. این مد برای کارهایی ساده که احتیاج به گشتاور بالا ندارد، مانند: پمپ و فن، دستگاههای ریسندگی و…  استفاده میگردد. حالت پیشفرض کارخانه برای اینورترها ،مد V/F میباشد و به علت مصرف برق کمتر، اقتصادی است.

 (Sensorless Vector Control (open loop) )  SVC کنترل برداری بدون فیدبک

نوع دیگر مد کنترل موتور توسط اینورتر می باشد، که نسبت به مد V/F در کنترل سرعت و گشتاور موتور عملکرد بسیار بهتری دارد. در این مد به علت گشتاور بالا، جریان بالاتری از منبع مصرف میشود.

 (Vector Control and encoder (close loop) ) VC کنترل برداری با فیدبک

در این مد، کنترل برداری با فیدبک میباشد و معمولا از encoder در پشت موتور یا در خط استفاده میشود؛ به این ترتیب که اینورتر از جریان خروجی موتور فیدبک گرفته و بر اساس فرمان داده شده، خروجی اعمالی به موتور را برای عملکرد بهتر موتور تغییر میدهد. دقت در این حالت بسیار بیشتر از دو حالت قبلی بوده و ضریب خطا نیز کمتر میباشد؛ بنابراین در جرثقیلها، آسانسورها و دستگاههایی که به دقت بالاتری نیاز دارند، از این مد استفاده میگردد.

همان طور که در شکل بالا مشخص است در موتور، دو سیم پیچی بصورت عمود بر هم وجود دارد بنابراین تغییرات یکی روی دیگری اثری ندارد؛ پس میتوان جریان شار )سیم پیچی میدان( را ثابت در نظر گرفت و با کنترل گشتاور )جریان سیم پیچی آرمیچر( سرعت را از صفر تا بالاتر از سرعت نامی کنترل کرد. روش کنترل برداری یا وکتور کنترل بر این اساس شکل گرفته است که ابتدا مدل سه فاز موتور القایی را به مدل دو سیم پیچ عمود بر هم تبدیل کرده و سعی میکند که جریان این دو سیم پیچی را کنترل کند. با استفاده از کنترل موتور به روش وکتورکنترل، در سرعت های بسیار پایین و نزدیک به صفر نیز، موتور دارای درصد بالایی از گشتاور نامی خود میباشد. در سیستمهایی که افت هر چند خیلی ناچیز گشتاور، تاثیر بسیاری روی سیستم دارد، مد کنترلی وکتور افت گشتاور را در سرعتهای مختلف و تغییرات ناگهانی گشتاور و سرعت، بر اثر تغییرات بار اعمالی به موتور را جبران میکند.

این اعلان را به اشتراک گذارید