فرکانس کریر و تاثیر آن روی نویز الکترومغناطیسی و عملکرد اینورتر

فرکانس کریر و تاثیر آن روی نویز الکترومغناطیسی و عملکرد اینورتر

همانطور که می دانیم در یک اینورتر در ابتدا برق ورودی DC شده و سپس به صورت پالس هایی با عرض متفاوت در خروجی ظاهر می شود و این پالس ها در نهایت و در کنار یکدیگر متناظر با یک شکل موج AC خواهد بود که به موتور اعمال می شود به شکل زیر دقت فرمایید :

فرکانس کریر و تاثیر آن روی نویز الکترومغناطیسی و عملکرد اینورتر

به فرکانس پالس های ایجاد شده توسط اینورتر Carrier Frequency یا PWM Frequency می گویند.

فرکانس کریر یا سوئیچینگ در اینور تر های سانیو متناسب با سطح توانی موتور تنظیم میشود که در جدول زیر شرح داده شده است :

فرکانس کریر و تاثیر آن روی نویز الکترومغناطیسی و عملکرد اینورتر3

افزايش فركانس كرير موجب کاهش نویز قابل شنیدن و همچنین تلفات توان موتور می گردد ولی در عين حال باعث افزایش تلفات توان و دمای بالاتر در اینورتر خواهد شد.
با یک فرکانس کریر بیشتر شکل موج سینوسی تر برای موتور فراهم می شود که هارمونیک های کمتری دارد چرا که مطلوب یک موتور شکل موج سینوسی است که بوسیله ژنراتور تولید می شود.

شكل موج خروجي اينورتر با فركانس كرير ٥ كيلو هرتز :

شكل موج خروجي اينورتر با فركانس كرير ٥ كيلو هرتز

شكل موج خروجي اينورتر با فركانس كرير ١٥ كيلو هرتز :

شكل موج خروجي اينورتر با فركانس كرير ١٥ كيلو هرتز

این اعلان را به اشتراک گذارید